Apartments for rent

Price per night
43$ 100$

Comfort

18/1 Odoyevskogo st.

location
18/1 Odoyevskogo st, Minsk
+375 29 338-44-68 +375 29 338-00-01
Overview
Price per night
43$

35 Pulikhova st.

location
35 Pulikhova st, Minsk
+375 29 311-14-33
Overview
Price per night
45$

2 Pritytskogo st.

location
2 Pritytskogo st, Minsk
+375 29 766-36-24 +375 29 644-44-27
Overview
Price per night
100$

1 Kirova st.

location
1 Kirova st, Minsk
+375 29 305 1 500
Overview
Price per night
70$

1 Krasnozvyozdnaya st.

location
1 Krasnozvyozdnaya st, Minsk
+375 29 623-22-22
Overview
Price per night
75$
1 2 3

Exchange Rates

BuySellNBRB
USD9890.009910.009910
EUR13580.0013610.0013590
RUB278.60279.50279.5

Weather Forecast